“.اول قرنتیان12:27 “باری، شما جمعاً بدن مسیح و همه عضوی از اعضای بدن او هستید

 .کلیسای تعمیدی اسنودون مفتخر به داشتن اعضای ایماندار ایرانی میباشد

. این صفحه به جهت استعلامات روزانه به زبان فارسی در راستای تغذیه و تقویت ایمان  برادران و خواهران  فارسی زبان توسط کلام خدا طراحی شده

تماس با ما

شما ره تماس
+1 514 486 9860
مشاور فارسی زبان
+1 5147979611   
     ایمیل

info@snowdonbaptistchurch.com

———————————————————-
آدرس از متروی اسنودون
———————————————————

Snowdon Metro Montréal، QC H3W 1X4 از

بسمت جنوب غریب خیابان کوین مری

چهارصدو پنجاه متر در امتدار خیابان سیرکل

Earnscliffe راست بر روی خیابان

250 متر

مقصد در سمت راست قرار خواهد داشت

به: کلیسای باپتیست اسنوودون

5275 Earnscliffe Ave، Montreal، QC H3X 2P7

——————————————————–
 
هجدهم می 2019

عنوان موعظه: شاگردان واقعی
 موضوع آغازین: برای اینکه شاگرد واقعی مسیح شد باید به دستورالعمل او پاسخ داد. باید دستورات او را اجرا کرد.
2- متی 7-21
 اینگونه نیست که هر کس خدا خدا گقت به پادشاهی بهشت وارد شود. اینجا و همچنین در آیه 22 تاکیدی هست بر آنچه مردم می گویند. اینجا اشاره دارد بر اینکه مردم “می گویند” خپروردگارا، پروردگار.. در این عبارت به تنهایی مشکلی وجود ندارد.( در حقیقت همه چیز صحیح است در مورد گفتن خدایا ، خدایا). این یک بیان حرفه ای است برای بیان اینکه عیسی استاد شماست. مشکل این است که، اگرچه لازم است که بگوییم “پروردگار، پروردگار” و عیسی را با دهان خود اعتراف (رومیان 10: 9-10) کنیم ولی برای شاگرد واقعی بودن کافی نیست. برای اینکه یک شاگرد واقعی باشید، باید آنچه در بخش بعدی آیه گفته شده است انجام دهید.
 . اما کسی که اراده پدرم را انجام م یدهد در بهشت است. ” باید ترکیبی از گفتگو (“پروردگار، پروردگار”) و راه رفتن در این مسیر (انجام دادن اراده پدر) در زندگی شاگرد واقعی عیسی باشد. ببینید جان 14:15، 21، 23؛ لوقا 6:46. “انجام دادن اراده پدر” همان است که مطیع تدریس عیسی باشید، زیرا عیسی برای نشان دادن اراده پدر (نگاه کنید به یوحنا 8:28)آمده است.
تمام موارد فوق برای خودآزمایی است: اینکه من یک شاگرد واقعی از عیسی هستم یا نه؟ (برای ایده خودآزمایی 2 قرنتیان 13: 5 را ببینید).
جاناتان ادواردز (1703-1758) در مورد این واقعیت نوشته است که آنچه از فیض خداوند در اعمال انسان دیده می شود- در خارج از قلب – ضرورتا نتیجه آنچیزی است که ادرواردز آن را عمل مقدس می نامد. برای اینکه شاگرد واقعی مسیح باشید باید دائما دستورات عیسی را در زندگی خود اجرا کنید.
3- متی 7-22
a. در آن روز= روز قضاوت
“بسیاری به من می گویند”. قاضی در روز قیامت عیسی خواهد بود. خیلی ها به من خواهند گفت. انسان های بسیاری در این وضعیت خواهند بود در روز قضاوت.
 “پروردگار، پروردگار، آیا ما به نام تو نبوت نکردیم و نام های شما را بر زبان نیاورده ایم و به نام تو کارهای بزرگی انجام نداده ایم؟” افرادی که این چیزها را می گویند در آیه 22 گفته شده که از نظر عیسی مسیح رد می شوند. چرا؟ با اینکه آنها نبوت کردند، شیاطین را بیرون کشیدند و کارهای بزرگی انجام دادند ولی آنها شخصا توسط عیسی “شناخته شده” نبودند (23). آنها هرگز ایمان به عیسی نجات دهنده نداشتند. توانایی انجام پدیده های فراطبیعی نشانه مطمئن نیست از اینکه فرد نجات عیسی را داشته باشد. ببینید Exodus 7:11، 22؛ اعمال 16: 16-18؛ متی 24:24؛ 2 تسالونیکیان 2: 9؛ مکاشفه 13: 13، برای نمونه هایی از افرادی که دارای توانایی های فراطبیعی برای انجام معجزه ها بودند، اما ایمان نجات را به عیسی نداشتند. قدرت آنها از یک منبع غیر از خدا آمده است.

4- متی 7-23
“سپس من به آنها اعلام خواهم کرد، من هرگز تو را نمی شناسم از من دور شوید، شما کارگران بی قانونی هستید. “
این مطمئنا یکی از آیات پر اهمیت ترین و رایج در تمام کتاب مقدس است!
“من هرگز تو را نمی شناختم” مجددا توجه کنید که دلیل این است که عیسی کسانی را که در آیه 22 سخن گفته بودند را رد می کند، این است که عیسی آنها را “نمی شناخت”. کلمه “know” در اینجا از رابطه شخصی صحبت می کند. مردم در آیه 22، هرچند که چیزهای بسیار شگفت آور را انجام دادند، هرگز در ارتباط شخصی با عیسی نبودند. آنها هرگز در واقع به عیسی مسیح به عنوان پروردگار باور نداشتند، گرچه ممکن است بسیاری از مردم را در زمین فریب دهند.
“از من جدا شو.”
از آنجا که موضوع روز قیامت است، این به این معنی است: “شما اکنون از حضور من برای همیشه تبعید شده اید”. این سرنوشت وحشتناک فردی است که در طول عمر خود به خدایی عیسی نمی رسد.

این لطف است که عیسی این حرفها را برای ما در حال حاضر، در این سمت قبر صحبت می کند. او از شما خواسته است تا خود را فورا بررسی کند تا ببینید آیا شما در ایمان هستید یا نه.

5- دو نتیجه گیری.
 “تصویرها” از 4 نوع شخصیتی که در بسیاری از کلیساهای معاصر یافت می شوند؛ افرادی که شاگردان واقعی نیستند احتیاط: از خودتان بپرسید، «آیا من به هر یک از این توصیف ها مناسب هستم؟» خودتان را آزمایش کنید.
فردی که مظهر ایمان را نشان می دهد (شاید او حتی در جلسات دعا شرکت کند و در ظرفیت های مختلف کار کند و مذاهب مسیحی را مذاکره کند) اما هرگز به طور متفاوتی نبوده است (یوحنا 3: 3؛ 7؛ 1 پت 1: 3 )
 شخصی که دوست دارد در اطراف یک کلیسا برای فضای و فعالیت ها باشد، و فرض می کند که به سادگی با داشتن کلیسا، آنها یک مسیحی هستند، در حالی که واقعیت این است که آنها واقعا در رابطه نجات با عیسی نیستند.
. فردی که علاقه خاصی به پدیده های فراطبیعی (نبوت، بی عدالتی، معجزه ها و غیره) را نادیده می گیرد در حالی که با بی توجهی به اطاعت شخصی از دستورات عیسی یادآوری: عیسی در بند 21 می گوید که شاگردان واقعی “اراده پدر را انجام می دهند”.
. فردی که علاقه ای بسیار نامتعارف به جنبه های کاملا فکری از ایمان مسیحی دارد، و روزانه با مسیح گام بر می دارد ولی در آنچه با تمایلات خودش تطابق دارد.

. چهار آرامش برای کسانی که آرزوی واقعی دارند در “انجام اراده پدر” (21)، زیرا آنها “می شناسند” عیسی را(23)، اما در مواجهه با اطاعت خود، به دلیل ضعف وسوسه یا غیره دچار اختلال می شوند. (توجه: “راحت” در اینجا از Puritan John Flavel قرض گرفته شده است):
. به عنوان یک معتقد مسیحی، توجیه (که توسط خدا آمرزنده شوید و در نگاه او دیده شوید)، به اطاعت شما وابسته نیست، بستگی به اطاعت عیسی دارد. بنابراین اگر شما نتوانستید «اراده پدر» را از گاه گاهی انجام دهید، اثری بر نجات شما نمی گذارد.
. غم و اندوه زیاد شما از اینکه گاهی اوقات از خدا غافل می شوید، نشانه این است که شما در حقیقت مسیحی هستی و از گناه خود نفرت دارید و می خواهید بیشتر و بیشتر خدا را دوست بدارید. غم خوردن از اینکه نافرمانی کردید چیز خوبی است!
. حتی در دوران نافرمانی خود، خداوند میوه هایی در زندگی شما می افزاید: او نشان می دهد که شما هیچ جایی برای افتخار ندارید، او نشان می دهد که شما نباید مستقل از خود باشید، او به شما نشان می دهد که چقدر در بخشش غنی است . این ها همه میوه های خوب هستند که از ریشه تلخ نافرمانی و غم و اندوه شما بر این نافرمانی می آیند.
. غم و اندوه عمیق برای گناه خاص خداست (مزمور 51: 17؛ متی 5: 3). خداوند از گناه ما ناراحت است، اما غم و اندوه ما برای آن گناه، در نظر او خوشایند است.

دوازدهم می 2019

متن موعظه: متی 7 از آیه 13 تا 20

تیتر موعظه:  دو راه دو درخت.

  • باز کردن موضوع: کریسوستوم

 هنگامی که در پایان  موعظه  کف زدند، ابراز نارضایتی خود را با جماعت ابراز کرد. او احساس کرد که آنها درکی  آناز  مطالب گفته شده برای  و استفاده از آن در زندگی خود نداشتند. آنها با اعتراض بیشتر به نارضایتی او پاسخ دادند.

– کریسوستوم در آن لحظه بیش از حد بازخورد نشان داد، اما در واکنش او یک هسته حقیقتی وجود دارد: عیسی انتظار دارد که ما آنچه را که او به ما می آموزد عمل کنیم نه فقط به کلمه او گوش می دهیم  یا آن را بخوانید) و پس از آن بی حرکت و بدون تغییر باقی بمانیم

  • نزدیک شدن متی 7: 13-14

متن بخشی از سنت طولانی یهودیان از “دو راه” است: نگاه کنید به تثنیه 11: 26-28؛ 30: 15-20؛ مزمور 119: 29-30؛ ارمیا 21: 8. در تمام این قسمت، “دو راه” به شنونده ارائه می شود: زندگی یا مرگ، برکت یا لعنت، و غیره

متی 7: 13-14 در همان سنت قرار دارد: به کدام راه برویم؟ از طریق دروازه باریک که منجر به زندگی می شود یا از طریق دروازه گسترده ای که منجر به تخریب می شود؟ تنها دو گزینه وجود دارد، هیچ گزینه سوم وجود ندارد.

3- متی 7: 13-14 :    “دروازه” : دروازه احتمالا عیسی است (نگاه کنید به یوحنا 10: 9)                                                                                        

– “باریک” این کلمه به احتمال زیاد به آنچه پیش از این در موعظه کوه، یعنی 5:17 تا 7:12 رسیده است، اشاره دارد که قسمت اصلی موعظه است. تعالیم عیسی در این بخش “باریک” است. تعالیم محدودیت ها و محدودیت ها را در نحوه زندگی ما قرار می دهد، اما اگر ما آنها را دنبال کنیم و آنها را زنده نگه داریم، “منجر به زندگی می شود”..  پس بدین معنی این است که “به وسیله دروازه باریک وارد شوید”؟ این بدان معنی است که با توجه به تفکر، انجام دادن و صحبت کردن با جهان، با پیروی از تعالیم او، عیسی را دنبال کنیم. این بدان معنی است که خودتان را مصلوب کنید و او را دنبال کنید.. “برای دروازه ای که  گسترده است  راه آسان است که منجر به نابودی است.” این راه دوم راه جهان است. این روش بی اخلاقی ، خودمداری و بی خدایست که در نهایت منجر به تخریب ابدی میشود. روش فرار از این “راه” و نتیجه وحشتناک آن، این است که با کمک خداوند  از  (نقشه زنده) نقشه راه  که عیسی در موعظه ای بر کوه، می دهد، پیروی کنیم.

  • متی 7:15 مراقب باشید از پیامبران دروغین.

عیسی معتقد است که یک استاندارد برای تشخیص یک پیامبر «دروغین» وجود دارد و این استاندارد حقیقت کلام خداوند، کتاب مقدس است.پیامبران دروغین در لباس گوسفند می آیند، اما در درون گرگ های کثیف هستند. با این توضیح، عیسی به ما می گوید که پیامبران درغین  فریبنده و خطرناک هستند..

پیامبران دروغ توسط خدا فرستاده نشده است. (ارمیا 14: 14-15؛ حزقیال 13: 6)

پیامبران دروغین مردم را با امید بیهوده پر می کنند (ارمیا 23:16) و صلح می کنند وقتی صلح وجود ندارد (Jeremiah 6: 13-14؛ 8: 11- حزقیال 13:10). آنها مردم را وادار می کنند که در مورد وضعیت خود احساس خواب آلودگی  کنند در حلیکه  مردم باید بیدار باشند و به هشدارهایی که خدا داده اند توجه داشته باشند.پیامبران دروغین یک مسیر ساده تر برای شاگردی  مسیح ارائه می کنند  نسبت به آنچه خود  عیسی مسیح برای ما به جا گذاشته است.

پیامبران دروغین “فریب ذهنیت خود” را بیان می کنند. (Jeremiah 14:14)

 

  1. 5. متی 7: 16-20 : شما آنها را با میوه ها تشخیص می دهید.

“میوه ها” در این آیه، اعمال و رفتار هستند.   گالاتان 5: 22-23 را برای “میوه” روح ببینید.اگر فردی “میوه” (اعمال شیطانی و رفتارهای بد) را نشان می دهد، نشان می دهد که درخت (زندگی معنوی درونی)  او “بد” است.آیه 19: هر درختی که میوه خوب را تحمل نمی کند، بریده شده و به آتش می افتد. این به قضاوت نهایی ستمکاران اشاره دارد.

6- کاربرد در زندگی: شما امروز به عیسی مسیح چگونه پاسخ می دهید.

آیا شما وارد راه باریک شده اید؟   آیا شما تعالیم مسیح را اجرا می کنید و زندگی می کنید؟ میوه زندگی شما خوب است یا بد؟

دعای سکوت  تا پایان

پنجم می 2019

موعظه سر کوه

فرزند پدر  (متی 7:7-12)

 

7«بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید كرد. در بزنید، در به رویتان باز خواهد شد. 8چون هرکه بخواهد، به دست می‌آورد و هرکه بجوید، پیدا می‌کند و هرکه در بزند، در به رویش باز می‌شود. 9آیا كسی در میان شما هست كه وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟ 10و یا وقتی ماهی می‌خواهد، ماری در دستش بگذارد؟ 11پس اگر شما كه انسانهای شریری هستید، می‌دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید كه پدر آسمانی شما چیزهای نیكو را به آنانی كه از او تقاضا می‌کنند عطا خواهد فرمود! 12با دیگران همان‌طور رفتار كنید كه می‌خواهید آنها با شما رفتار كنند. این است خلاصهٔ تورات و نوشته‌های انبیا.

در این قسمت متی باب 7 ایه 7 تا 12،  این ایه در باره شما و من هست تا فرزندان پدر اسمانی باشیم!

عیسی مسیح توضیح میدهد که پدر اسمانی ما از ما انتظار دارد که زندگی و رفتار ما در شان و منتزلت فرزندان او باشد، زیرا پدر اسمانی ما را دوست میدارد.

در این متن عیسی مشخص میکند که پدر اسمانی از ما این دو انتظار را دارد:

1 – که درخواست کنیم و واقعا انتظار داشته باشیم که دریافت کنیم. ( متی 7: 7-11)

2 – پدر خود را پیروی کنیم از طریق زندگیما بطوری که خداود و خواست اراده او در زندگی ما انعکاس یابد.(متی 7:12)

 

تیموتی کلر(نظریه پرداز مسیحی و کشیش آمریکایی)به این صورت بیان میکند : ” ایا این معرکه نیست که خداوند همیشه انچه را که ما از او درخواست میکنیم را بما میدهد، اگر بدانیم هرانچه که او میداند؟ خداوند ما اینگونه هست”

 

 

الف – از پدرآسمانیتان در خواست کنید (7-11)

 

1-  متی 7:7-11 با متی 6:9-13 ارتباط دارد

متی7:7-11 = متی 6 : 11 و 13

متی 7: 12 = متی 6 : 12

 

2- بخواهید ، بجویید(پیگیری) ، در بزنید (7-8)

 

درخواست = خواستن معمولی

جستن و پیگیری = درخواست  بعلاه عمل

در زدن = درخواست + عمل + اصرار

 

3- پدر همه را دعوت به درخواست و دریافت میکند

همه به رابطه فرزندی و پدری مراجعه کنند

 

4- پدر وعده داده که عطا میکند

 

5- پس چی میشه که گاهی دریافت نمیکنیم ؟

یعقوب 4 : 2-3

‘شما در حسرت چیزهایی هستید كه ندارید، برای آن حاضرید دیگران را بكشید. حسد می‌ورزید، ولی نمی‌توانید آنچه را كه می‌خواهید به دست آورید، پس با یكدیگر به جنگ و نزاع می‌پردازید. شما آنچه را كه می‌خواهید ندارید چون آن را از خدا نخواسته‌اید. ‘

 

اگر از خدا هم بخواهید، دیگر حاجت شما برآورده نمی‌شود، چون با نیّت بد و به منظور ارضای هوس‌های خود آن را می‌طلبید.

 

اول باید جویای خداوند باشیم، سپس درخواستمان

 

ب) پیروی از پدر اسمانی

 

1- موضوعات موعظه سر کوه:

 

متی 5: 1-16 پیرو باشید

(پیرو مسح باید چگونه باشد؟)

 

متی 5:17 و 7 :12 قانون(شریعت) و عدالت

(شاگردان مسیح چگونه رفتار میکردند)

 

متی 7: 13-28  اخطار اخر

(هشیار باشید تا از دستورات عیسی مسیح اطاعت کنید)

 

 

2- شریعت و پیامبران

این قسمت در متی 5 :17 اغاز میشود و در متی 12:7  پایان می یابد

 

3- بجا اوردن شریعت و دستوات

 

8هیچ چیز به كسی مقروض نباشید، به جز محبّت به یكدیگر. کسی‌که دیگران را محبّت كند، شریعت را بجا آورده است. 9همهٔ احكام خدا: زنا نكن، قتل نكن، دزدی نكن، طمع مورز، و هر حكم دیگر در این حكم است كه «همسایه‌ات را مانند جان خود دوست بدار،» خلاصه شده است. 10کسی‌که همسایهٔ خود را دوست دارد، به او بدی نمی‌کند. پس محبّت اجرای كامل تمام شریعت است.

 

پیروی به معنی مشاهده و تقلید از پدر اسمانی است. و این تنها بوسیله عیسی مسیح میسر شد و نه به توانایی ما.

 

نتیجه:

 

1- خواستن ،جستن(پیگیری مستمر)  ودر کوبیدن با اگاهی به اینکه پدرمان برای چیز هی نیکو برایمان در نظر گرفته برای عطا کردن.

2- پیروی ازپدر بوسیله زندگی کردن در مسیح و اراده خداوند.

 

پیام از طرف مترجم:

اینگونه عادل شمرده میشویم و  دعای مرد عادل قوت بسیار دارد!

 

‘نزد یکدیگربه گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعاکنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل، قوت بسیار دارد. ‘

 

یعقوب 5:16

برکت خداوند با شما

 

بیست و هشتم اپریل 2019

موعظه : ٢٨ آوريل ٢٠١٩
کليسای باپتيست اسنودن، سرويس ساعت ٣٠:١٠ صبح
٦-١ :٧ متی: سرويس
“عنوان موعظه : “درباره قضاوت و آگاهی
عبارت آغازين :
1 -قضاوت ضعيف پاستور برنت به عنوان يک نوجوان
 قضاوت غلط در مورد تندی يک انحنا، سرعت بيش از حد وسيله نقليه ، تصادف بد
2 -بخش انتقالی: قضاوت های خوب لازم و عاقلانه اس
 اجتناب از تاخير در ساخت و ساز در حين رانندگی يک قضاوت خوب است
 اصلاح رفتار بد فرزندتان، قضاوت خوب است
 غيره
 پس، بهترين راه برای تفسير متی 7 :1 چيست؟ جايی که مسيح به ما فرمان می دهد که قضاوت نکنيد
3 -متی 7 :1 :اغلب در فرهنگ کانادا نقل قول شده، اما اغلب به اشتباه درک می شود.
 در فرهنگ ايده عمومی وقتی کسی به اين آيه اشاره می کند: “شما ابدا حق نداريد که نظر خود را درباره اقدامات،
باورها، نگرش ها يا سبک زندگی تان بياموزيد”!
 اگرچه توجه کنيد که در اين فصل بسيار متی (صفحه 6 ،20-15 (عيسی قضاوت در مورد مردم انجام می دهد: او برخی
افراد را «سگ ها»، «خوک ها» و «پيامبران دروغين» می نامد.
 همچنين يوحنا ٧ :٢٤ را ببينيد. متی ١٥:١٨؛ ١ يوحنا ٤ :١؛ ١ قرنتيان ٥-٦ .در تمام اين مکان ها، قابل ستايش است که ما
قضاوت می کنيم.
 معنای متی ٧ :١ :مردم را محکوم نکنيد (لوقا ٦ :٣٧” .(محکوم کردن” متفاوت است از “تشخيص” دادن. ما می توانيم
تشخيص دهيم اما ما ديگران را محکوم نمی کنيم.
 فقط عيسی (به عنوان شخص دوم از تثليث) حق دارد فردی “سگ” يا “خوک” را به کسی بگويد، زيرا عيسی شناخته شده
است و ما نيستيم.
 هر يک از ما دارای اين ظرفيت هستيم که جهل خودمان را با غروز مخلوط کنيم در مورد ديگران (ديل آليسون).
4 -متی 7 :2 :اگر ما دوست داريم “روی نيمکت قاضی بنشينيم” و ديگران را محکوم کنيم، خدا از همان معيار استفاده می کند
که برای ما قضاوت می کند!
5 -متی 7 :3 :هر يک از ما صلاحيت قضاوت های محکوم گرايانه عليه ديگران را نداريم.
” Speck “يک قطعه کوچک از خاک اره يا نی است.
” Log “يک ميله با سايز قابل تغيير است که در ساخت سقف استفاده می شود
” Speck”و “Log “نماد گناهان و حطاهای ما در اين آيه است.
 عيسی تصريح می کند که هر يک از ما در چشم برادر خود کاهی را می بينيم اما چشم خود را به روی ميله ای که در
چشم خودمان هست می بنديم.. ما دوست داريم خطاهای کوچک را در ديگران بزرگ کنيم، در حاليکه به ، مشکلاتی مهم
تر در خودمان کور هستيم..
 مثال: ديويد در 2 سموئيل 12؛ زن و يا شوهر (يا همسر) وقتی برای مشاوره زناشويی ميی روند ليستی از خطاها و
اشتباهات همسر خود را مطرح می کنند در حالی که خطاهای خود را ناديده می گيرند.
6 -متی 7 :4 .جان پاپر: “شما نمی توانيد جراحی ظريف و دوست داشتنی را روی چشم کسی انجام دهيد در حاليکه ميله ای
در چشم شماست. شما نمی توانيد به ديگران برای اشتباهات و يا گناهانشان کمک کنيد، تا زمانی که ميله ای در چشم شما وجود داشته
باشد در غير اينصورت اين کار خيلی خطرناک است.
:5:7 متی- 7
– رياکار يا هيپوکريت در اينجا برای اشاره به موضوع استفاده می شود! (!) يک رياکار، “به گناه خود (يا خود او) گناه کور
است، اما از خطاهای ديگران آگاه است.(Quarles Charles” (
– بيرون آوردن ميله از چشم خود” به معنی انجام دادن کارهای بسيار جدی است؛ برای بيرون آوردن ميله از چشم خود
نگاهی سخت به آينه بيندازيد برای انجام برخی از خودآزمايی. اين کار ممکن است دردناک باشد اما لازم است. اين باعث فروتنی
در ما می شود و حس همدردی را برای ديگران به ارمغان می آورد.
– در اين شرايط است که شما می توانيد کاه را از چشم برادرتان بيرون آوريد. توجه کنيد که عيسی صحبت کردن در مورد
زندگی ديگران را ممنوع نکرده است جايی که ممکن است که شخص خطا داشته باشد و نياز به تدکر داشته باشد.فقط ما بايد ابتدا
ميله را از چشم خود بيرون بياوريم قبل از اينکه خزاهای ديگران را به آنها گوشزد کنيم..
8 -متی 7 :6 :يک آيه دشوار است!
 مشکل: عيسی چند آيه را صرف فرمان ما کرد تا قضاوت های محکوميتی را انجام ندهيم، و اکنون او می گويد ما بايد
تشخيص دهيم آيا افراد خاص سگ ها و يا خوک ها هستند. چه اتفاقی در اينجا رخ می دهد؟
 توضيح: آيه 6 تعادل را برای آيات ١ تا 5 فراهم می کند. ما نبايد به ديگران محکوم کنيم (5-1 ،(اما ما نبايد وانمود کنيم
که همه يکسان هستند .(6 v (هنگامی که برای به اشتراک گذاشتن پيام انجيل (که در اينجا با اصطلاحات “مقدس” و “مرواريد” معنی
شده است)، بعضی از مردم ظلم به پيام ما می کنند. برخی از پيام ها و احتمالا پيام رسان را مسخره می کنند
 اين آيه به ما می گويد که در شرايط خاصی شاهد اين هستيم که آيا شهادت من در اين موقعيت، احترام به مسيح را برمی
انگيزد، يا احتمال وجود دارد که مسيح مورد تمسخر قرار گيرد؟ در شرايط خاص، فقط دور شدن از موقعيت چيزی است که ما می
توانيم انجام دهيم.(McKnight Scot” (
9 -نتيجه گيری: زمان برای خودآزمايی! زمان پرواز به سوی مسيح!
 همه ما نتوانسته ايم به متی 7 :6-1 اطاعت کنيم. عيسی برای افرادی آمد که نتوانسته بودند از او اطاعت کنند. او برای
افرادی که نمی توانند قانون او را حفظ کنند مرد. اگر شما مؤمن هستيد، سپاسگزار باشيد که خداوند به شما نگاه می کند و
عدالت مسيح را می بيند (نه عدالت شکست خورده شما را). و از قدرت روح القدس که در شما کار می کند سپاسگزارباشيد
که به شما کمک می کند که از متی 7 :6-1 اطاعت کنيد!

نوزدهم آوریل 2019- جمعه قبل از عید پاک
بازتاب  1
2 سموئیل 21: 1-9
آیه 1
رویداد: قحطی سه ساله در اسرائیل.
اثر: گناه دیوید را به زانویش می برد تا خدا را جستجو کند.
ارتباط: خدا به داوود می گوید که پیشینیان داود، سول، عهد باستان را نقض کرده اند (نگاه کنید به جاشوا 9:15). سائول چندین گیبون را به قتل رسانده بود در حالیکه نباید این کار را انجام می داد. قحطی سه ساله در نتیجه نقض پیمان سول پیش آمده است.
آیات 2-3: دیوید به گیبون ها می رسد.
کلمه “گناه” را در آیه 3 به یاد آورید. ایده هایی که در این کلمه وجود دارد عبارتند از: تسلیم شدن و محو شدن، یا ضعف حزب متجاوز و پوشش گناه مجرم.
آیه 6:
“گناهی” که گیبون ها درخواست می کنند این است که 7 نفر از اعضای خانواده سول اعدام شوند. این “گناه” باید انجام شود قبل از اینکه خداوند (همچنین ببینید آیه 9)  اشاره کند به اینکه دلیل مذهبی برای این قتل وجود دارد.
آیه 9:
7 مرد میمیرند به اراده خداوند.
خلاصه: داستان باعث ناراحتی ما می شود. آیا درست است که  7 مرد بی گناه برای یک مرد گناهکار” سول” قربانی شوند؟ آیا تایید خدا برای انجام این اعدام ها  خشونت نیست و همچنین سه سال قحطی تنها برای گناه یک نفر انجام شود؟
درس: ما در اینجا میبینیم که شکستن عهد با خدا، چیز بسیار جدی است. ما همچنین می بینیم که  گناه بسیار تند و زننده است. ما هر پیمانی را با خدا متزلزل کرده ایم و یک مرد بی گناه (عیسی) جان خود را از دست داد به جای گناهانان یکایک ما.
 
بازتاب # 2
پس از مرگ 7 مرد، ما انتظار داریم داستان این باشد که “خداوند قحطی را برداشته است”. اما این را تا بعد (آیه 14) نمی گوید. اول، داستان غم انگیز ریزپه را می گوییم، که در 7 آیه 10 آمده است.
آیه 10:
ریزپه پارچه را گرفت. این یک عمل از عزاداری بود.
برخی تخمین زدند که ریزپه در کنار بدن مرده  ها به مدت 20 هفته ماند!
ریزپه پرندگان و حیوانات را از دور می کرد از بدن مرده. Jeremiah 34:20: بدن کسانی که بخاطر لعنت خدا برای نقض میثاق به پرندگان و حیوانات محول شد. ریزپه نمی خواست قبول کند که این می تواند نتیجه عملکرد  دو پسراو  و پنج نفر دیگر باشد. او حیوانات را دور می کرد.
نویسندۀ ساموئل اینجا با ریزپه باقی می ماند زیرا او می خواهد ما (خوانندگان) نیز اینجا بمانیم. آن غم انگیز است. ما باید غمگین باشیم
قبل از اینکه “به سرعت” به شادی یک روز عید پاک بپیوندیم، باید با غم و اندوه جمعه ی خوب  که مسیح بر روی درخت آویزان بود، را حس کنیم.
عیسی حلق آویز در صلیب:
کسی که زمین را آویزان کرد آویزان است
کسی که آسمان را در جای خود ثابت کرده است، در جای خود ثابت شده است.
کسی که پایه های عالم را بر زمین گذاشته است، بر روی درخت گذاشته شده است.
خدا فاسد شده است
خدا کشته شده است
پادشاه اسرائیل توسط یک دست راست اسرائیلی نابود شده است.
 
همانطور که در رابطه با عیسی مسیح ایستاده اید، 1 یوحنا 4:10 را در نظر بگیرید!
 
بازتاب  3 و کلیسا
دیوید 7 مرد را برای خاتمه دادن آماده کرد تا گناه های متجاوز را جبران کند و گناه سول را پوشش دهد.
بزرگترین مشکل ما به عنوان انسانهایی که در این دنیا متولد شده اند این است که ما هرکدام از خدایان مقدس را با گناه خود مجازات کرده ایم. رومیان 3: 9: همه در گناه هستند
پس چه کار باید کرد؟ آیا ما آنچه را که دیوید به گناه گفت با خدا تکرار می کنی.
خداا پس برای تو  چه باید بکنم؟ و چطور باید گناهم را تقدیس کنم.
پاسخ خدا به مسأله ما در رومیان 3: 25 یافت می شود: یکی از متجاوزین: خداموند کفاره گناهان ما را از نزد خود داده است. تا هم خشم خود را از گناه ما گناهکاران فرونشاند و هم گناه ما را بپوشاند.
 
پرسش نهایی: آیا به عیسی به عنوان خداوند و نجات دهنده اعتماد کردید؟ اگر نه، “خشم خدا بر شما باقی می ماند” (یوحنا 3: 36).
چهاردهم آوریل 2019

یکشنبه نخل

متی21 آیه های 1 تا 11

مسیح برای اخرین بار وارد اورشلیم میشود

هفتم آوریل 2019

کلیسای اسنودن بپتیست – سرویس ساعت 10:30 صبح

متن موعظه: متی 6: 25-34

عنوان موعظه: “نگرانی و درمانش”

 سوال شروع بحث: آیا امروز نگران هستید؟

منافع نگرانی را در نظر بگیرید …. ابدا منافعی در آن وجود ندارد.

همه ما در مورد چیزهای نگران هستیم عیسی این را می داند

2- متی 6: 19-24  و در تکمیل آن متی 6: 25-34

آیا «ذخیره کردن گنج در بهشت» و «بخشش سخاوتمندانه» و «خدمت به خدا به جای خدمت به پول» باعث اضطراب ما می شود که آیا ما به اندازه کافی برای زنده ماندن داریم؟

3- متن موعظه: متی 6: 25-34

الف) آیه 25:  “بنابراین. . . نگران نباشید ”  که در آیات 31 و 34 نیز تکرار شده است. عیسی خود را تکرار می کند، زیرا او می داند که افکارما جقدر سخت مضطرب است.

“اضطراب” = نگرش ذهنی، اختلال درونی است. نگرانی و یا نگران کننده است. مضطرب بودن با ایمان به خدا سازگار نیست! نگرانی در مورد زندگی خود، آنچه شما می خورید و یا آنچه که شما می نوشید، و در مورد بدن خود، آنچه که می پوشید

مخاطبان اولیه عیسی می دانستند همه چیز را در  مورد گرسنگی، تشنگی و فقدان لباس می دانستند.

آیا ارزش زندگی بیشتر از غذا و ارزش بدن بیشتر از لباس نیست؟  این بدین معنی است که ارزش عمر بیش تر از صرف غذا و ارزش  خود بدن بیش تر از پوشاک است. خدا عمر به شما داد و بدن شما را ساخت . این خلق نشان از قدرت بزرگی است. آیا پس از چنین کار بزرگی  از پس چیزهای کمتری چون تغذیه و لباس شما بر نمی آید؟

ب) آیه 26: “به پرندگان نگاه کنید” پرندگان  نه از خود مراقب هستند و نه تولید کننده ، اما خدا آنها را تغذیه می کند. ارزش ما بسیار بیشتر از پرندگان است در نزد خدا. آیا خدا برای ما فراهم نمی کند؟ خدا پدر تو است. او نگفته است که پدر پرندگان است. آیا چنین پدری  که از پرندگان مراقبت می کند از  فرزندان خود (حتی بیشتر) مراقبت نمی کند؟

سوال   داخل پرانتز (سوال تعمق) : یک سوال دشوار: در مورد افرادی که هر در حد مرگ گرسنگی می کشند چه می توان گفت ؟

گرسنگی انسانی به طور کلی به دلیل عدم نظارت خدا به زندگی انسانها نیست. گرسنگی به طور طبیعی بازخورد طمع انسانها از ستم، اصراف ، فساد، احتکار و توزیع نابرابر حاصل می شود.

پ)  آیه 27: اضطراب بی فایده است. نگرانی بیهوده است . نگرانی کاری برای شما  نمی کند

د)  آیه  28-29: نگران لباس خود هستید ؟  نیلوفر ها را در نظر بگیرید

نیلوفرها مجبور نیستند کاری بکنند یا چرخش بکنند تا خود را به این زیبایی بپوشانند. خدا این کار را برای آنها می کند. او لباس آنها را به زیبایی بیشتر از لباس پادشاه ثروتمند سلیمان در بهترین حالت خو به آنها می پوشاند

ت) آیه 30: نیلوفرها و “چمن” یک روز در اینجا هستند و بعدا می روند. آنها موقت هستند با این حال خدا “لباس” آنها را بسیار زیبا فراهم کرده است . چقدر بیشتر او لباس برای  – تصویر بیرونی خودش -برای برای فرزندان انسان فراهم می کند.

عزیزان نگرانی از این است که ایمان نداریم. وعده های رومیان 8:32  و؛ افسسیان 3:2  را در نظر بگیرید. آیا خدا قادر نیست؟ آیا خدا نکرده است؟

ج)  آیه های 31-32: “غیر یهودیان” در اینجا افرادی هستند که اعتقاد به خدا ندارند. آنها در اینجا غیرایماندارانی هستند که برای نیازهایشان به خود اعتماددارند نه به خدا . اما مسیحی برای نیازهای خود چشم به پدر دارند.

آیه 31 الی 32 : درمان نگرانی  “اول، ملکوت خدا و عدالت او را جستجو کنید.”. خداوند نیازهای ما را تامین می کند ، در هین اینکه ما راه و روش های او را هدف خود در زندگی قرار میدهیم.

ح) کوری تنبوم : نگرانی غم و اندوه را از بین نمی برد. او قدرت امروز شما را از بین می برد

 فردا در این آیه تصویری از فریب و پیمایش های بیهوده و این دست و آن دست کردن و بیش از حد محافظه کار بودن است. اجازه .بدهید “فردا”  خودش برای خودش نگران باشد

در زمان حال زندگی کنید زیرا این تنها چیزی است که می توانید انجام بدهید. سعی نکنید مشکلات فردا را برطرف کنید

مشوقهای نهایی برای پایان نگرانی

اشعیا 35: 4

فیلیپیان 4: 6

متی 6: 25-34

Connect with us!

Where Jesus is Lord and all people are loved.